Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

RU
PRpr “İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək “ İctimai Birliyinin layihəsi QƏRBİ AZƏRBAYCAN: AZƏRBAYCANLILARA QARŞI GENOSİD DEMOQRAFİK STATİSTİKA GÜZGÜSÜNDƏ

8-ci cədvəl

160 il ərzində azərbaycanlılara məxsus ərazilərin zəbt edilməsi

İrəvan xanlığın-
dakı
Qəza və onlara
daxil olan indiki
rayon1ar

Qəzalar
üzrə
Erməni SSR
rayonların
ərazisi

1828 ildə
Ermənilər
yaşamış
kəndlərin
ərazisi

1828-1989-cu illərdə
ermənilər tərətindən zəbt edilmiş ərazilər

1828-
1900-
cü il

1918-
1920-ci il

1921-
1986-
ci il

1988-
1989-
cu il

Cami
160 il
arzmda

Axta və Sevan

132400

-

46484

79173

5713

1030

132400

Nor-Bayazet

63700

-

25232

36868

1600

-

637(X)

Martuni

118500

-

110835

6081

1584

-

118500

Basarkeçər

115000

-

9946

2944

1110

101100

115100

Cəmi N.Bayazet
Gəzasında

429600

-

192497

125066

10007

102130

429700

Kotayk

84400

7548

23119

50488

3245

 

76852

Artaşat

50700

-

10874

37376

2450

-

50700

Vedi

149900

-

11562

8888

126500

2950

149900

Cəmi   İrəvan qəz-da gaıasında

285000

7548

45555

96752

132195,

2950

277452

Əştərək

92600

17634

13581

58543

2842

-

74966

Abaran

91600

210

86217

4750

423

-

91390

Talin

128800

1311

13653

113836

-

-

127489

Hoktemberyan

67300

10186

7936

46768

2410

-

57114

Eçmiadzin

37900

8268

7582

20880

1170

-

29632

Zəngibasar

17000

1358

2317

1674

251

11400

15642

Cəmi Eçmiadzin
qəzasında

435200

38967

131286

246451

7096

11400 '

396233

Əzizbəyov

117300

-             '

16098

89094

5706

6402

117300

Yeğeqnadzor

113400

-

23202

75926

5712

8560

113400

Cəmi Dərələyəz
Gəzasında

230700

-

39300

165020

11418

14962

230700

Cəmi qeyd olan
rayonlarda

1380500

46515

408638

633289

160716

131442

1334085

Zəbt edilən ərazi
Faizlə

100

3,37

29,60

45,87

11,64

9,52

100

 

 
©west-land.az | Web-master: Rufat Abdurahmanov | Əlagə: Şəlalə Həsənova