Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

RU
PRpr “İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək “ İctimai Birliyinin layihəsi QƏRBİ AZƏRBAYCAN: AZƏRBAYCANLILARA QARŞI GENOSİD DEMOQRAFİK STATİSTİKA GÜZGÜSÜNDƏ

7-ci cədvəl

1828 - 1986-cı illərdə azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin istilasının dinamikası

 

İllər

Cəmi əhali
yaşayan
kəndlər

Azərbay-
canlılar
yaşayan
kəndlər

Azərbaycan
lılar və
ermənilər
qarışıq yaşa-
yan kəndlər

Ermənilər
yaşayan
kəndlər

1828

317

254

25

38

1873

529

333

40

186

1905

624

341

37

199

1931

632

133

104

356

1986

435

72

0

348

 

 
©west-land.az | Web-master: Rufat Abdurahmanov | Əlagə: Şəlalə Həsənova