Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

RU
PRpr “İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək “ İctimai Birliyinin layihəsi QƏRBİ AZƏRBAYCAN: AZƏRBAYCANLILARA QARŞI GENOSİD DEMOQRAFİK STATİSTİKA GÜZGÜSÜNDƏ

6-cı cədvəl

1918-1986-cı illərdə azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin sayı

 

 

1918-ci ildə

1931-ci ildə

1986-cı ildə

Kəçmiş qəzalara
uyğun olan
rayonlarda

Cəmi
yaşayış
məntə-
Qələri

O cüm-
lədən
azərbay-
canlılar
yaşayan

Cəmi

O cüm-
İədən
azərbay-
canlılar
yaşayan

Cəmi

O cüm
Lədən
azərbay
canlıılar
yaşayan

İrəvan

213

118

210

96

103

4

Eçmiadzın

218

117

251

52

245

12

Dərələyəz

163

101

73

47

52

23

Nor-Bayazet

135

62

121

52

94

33

Aleksandropol

165

15

173

12

152

10

Zəngəzur gəzasından
keçən rayonlarda

222

116

191

87

128

40

Qazax qəzasından
keçən rayonlarda

84

23

84

20

60

20

Lori-Pəmbək böl
gasi rayonlarında

102

21

102

21

97

17

Qars vilayəti, Ağbaba bölgəsi

37

35

37

26

26

19

Cəmi Ermənistan
SSR ərazisində

1339

608

1242

413

956

178

 

 
©west-land.az | Web-master: Rufat Abdurahmanov | Əlagə: Şəlalə Həsənova