Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

RU
PRpr “İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək “ İctimai Birliyinin layihəsi QƏRBİ AZƏRBAYCAN: AZƏRBAYCANLILARA QARŞI GENOSİD DEMOQRAFİK STATİSTİKA GÜZGÜSÜNDƏ

5-ci cədvəl

Daşnak hökuməti dövründə əhalinin sayı

 

 

 

0 cümlədən

əhalinin xüsusi
çəkisi, faizlə

Qəzalar

əhali

Ermənilər

Azərbaycanlılar

Ermənilər

Azərbaycanlılar

Aleksandropol

226080

201319

9180

89,0

4,1

Nor-Bayazet

188859

129266

50713

68,4

26,8

Şərur-Dərələyəz

90250

29165

58493

32,3

64,8

İrəvan

205617

107140

86732

52,1

42,2

Eçmiadzin

167786

114707

41310

68,3

24,6

Naxcııvan

136859

54044

81191

39,5

59,3

Sürrnəli

104791

32501

45954

31,0

43,8

İrəvan quberniyası üzrə

1120242

668142

373573

59,5

33,3

Qars vilayəti əhalisi

364214

113226

170198

31,1

46,7

İrəvan quberniyası
va Qars vilayəti
əhalisinin
Cəmi:

1484456

781368

543771

52,6

36,6

V.Qurko-Kryajinin
məgaləsındə
göstərilən rəgəmlər

1510000

795000

575000

52,6

38,1

V.Qurko-Kryajinin
Göstərdiyi rəgəmlə
rəsmi məlumatın
fərgi

+25544

+13632

+31229

-

-

 

 
©west-land.az | Web-master: Rufat Abdurahmanov | Əlagə: Şəlalə Həsənova