Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

RU
PRpr “İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək “ İctimai Birliyinin layihəsi QƏRBİ AZƏRBAYCAN: AZƏRBAYCANLILARA QARŞI GENOSİD DEMOQRAFİK STATİSTİKA GÜZGÜSÜNDƏ

2-ci cədvəl

1886-1917-ci illərdə İrəvan quberniyasının 5 qəzasında əhalinin demoqrafık dəyişiklikləri

 

İllər

.Azərbaycanlı əhalinin sayı, min nəfərlə

Azərbaycanlıların xüsusi çəkisi %

Ermənilərin sayı,
min nəfərlə

Qəzalar

1886

1897

1905

1916

1886

1897

1905

1916

1886

1897        1905

1905

1916

Aleksandropol

5,6

7,.8

7,8

9,2

4,0

4,7

4,3

4,1

124,5

133,2

173,3

199,6

Nor-Bayazet

28,8

37,.7

41,8

50,7

27,8

28,3

28,7

26,9

68,7

81,1

91,6

129,6

Şərur-Dərələyəz

43,3

51,5

54,3

58,5

70,5

67,4

69,3

64,8

17,1

20,7

22,7

29,1

lrəvan

60,1

77,2

89,9

86,8

52,9

51,2

61,9

42,2

43,5

58,2

58,0

96,9

Eçmiadzin

30,2

35,9

35,4

41,3

32,6

28,9

27,6

24,7

64,1       

77,1

86,0

114,7

Cəmi:

168,0

210,1

229,2

246,5

32,6

32,4

33,2

28,1

317,9

370,3

431,6

569,9

 

 
©west-land.az | Web-master: Rufat Abdurahmanov | Əlagə: Şəlalə Həsənova