Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

RU
PRpr “İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək “ İctimai Birliyinin layihəsi QƏRBİ AZƏRBAYCAN: AZƏRBAYCANLILARA QARŞI GENOSİD DEMOQRAFİK STATİSTİKA GÜZGÜSÜNDƏ

1-ci cədvəl

183I-ci il üzrə İrəvan xanlığı ərazisində daimi yaşayan azərbaycanlı və erməni əhalisinin sayı

 

Mahallar

Azərbaycanlılar

Ermənilər

Ermənilər

Ermənilər

Cəmi əhalisi

Azərbaycanlıların xüsusi çəkisi %

Yerli

Gəlmə

Cəmi
(min nəf.)

1*

2*

İrəvan şəhəri

7331

2369

1763

4132

11463

75,6

63,9

Qırxbulaq

383

1396

1274

2670

3053

21,5

12,5

Zəngibasar

5413

603

2360

2963

8376

89,9

64,6

Gərnibasar

4176

145

5359

5504

9680

96,6

43,1

Vedibasar

3449

15

1069

1084

4533
'

99,6

76,1

Parçenis- Dərəkənd

3269

5

-

5

3274

99,8

99,8

Saatlı

1004

-

-

-

1004

100,0

100,0,

Talin

420

416

1144

1560

1980

50,2

21,2

Seyidli-Axsaxlı

1754

28

-

28

1782

98,4

98,4

Sərdərabad

1837

3214

377

3591

5428

36,4

33,3

Karpibasar

2592

5200

3073

8273

10865

33,8

23,8

Abaran

-

58

8875

8933

8933

-

-

Dərəçiçək

1300

552

6798

7350

8650

70,2

16,1

Göyçə

5607

90

8557

8647

14254

98,4

39,3

Dərələyəz

4583

288

2773

3061

7644

94,1

59,9

Elat

7498

-

-

-

7489

100,0

100,0

CƏMl:

50606

14379

43422

57801

108408

77,9

46,7

 

 
©west-land.az | Web-master: Rufat Abdurahmanov | Əlagə: Şəlalə Həsənova