Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

RU
PRpr “İctimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına kömək “ İctimai Birliyinin layihəsi QƏRBİ AZƏRBAYCAN: AZƏRBAYCANLILARA QARŞI GENOSİD DEMOQRAFİK STATİSTİKA GÜZGÜSÜNDƏ

ERMƏNİSTAN SSR ƏRAZİSİNDƏ AZƏRBAYCANLILAR YAŞAMIŞ KƏNDLƏRİN RAYONLAR ÜZRƏ TƏSNİFATI

 

* 10-cu qrafadakı rəqəmlər kəndlərin coğrafi mövqeyidir. Birinci dörd rəqəm uzunluq dairəsini (dərəcə və dəqiqə), son dörd rəqəm isə en dairəsini göstərir.

* 3-cü qrafadakı lo ləğv olub deməkdir.

*İxtisarlar: A. – Aşağı; Y. – Yuxarı; B- Böyük; K - Kiçik

 

Say

Kəndlərin qədimdən rəsmi adı

1918-ci ildən sonra bu kəndlərin taleyi

Aşağıdakı illərdə bu kəndlərdə yaşamış azərbaycanlıların sayı

Kəndlərin coğrafi koordinatları

1831

1873

1886

1905

1914

1931

  1

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Axta
Ağverən
Arzakənd
Alapars
Bcni
Qabaxlı
Qaraqala
Qorux güney
Qorçulu
Dədəqışlaq
Dəllər
Kabar Alı
Gümüş
Ozanlar
Paşa kənd
Sərincan
Solak
Tezxarab
Təkyəli
Üpəşik
Çopur Alı

Hrazdan r-nu

1968 Arzakan

 

            lo
            lo
1935 Karmirhovid

1939 Axundov
            lo
            lo
1991 Geranis
1946 Avazan
1935 Marmarik
           lo

           lo
1935 Təkərli
           lo
           lo

 

-
33
182
232
-
76
40
82
23
181
22
48
15
76
43
94
22
41
66
28

 

243
239
-
526
94
140
115
170
196
227
-
295
179
268
-
-
45
335
225
-

 

302
312
-
556
138
227
148
257
278
267
-
341
229
436
-
-
-
465
313
-

 

416
593
-
826
181
290
239
300
428
385
-
439
537
673
-
-
45
641
425
-

 

762
786
-
1176
431
413
327
440
541
594
-
796
416
908
-
-
-
807
733
-

 

124
0
-
64
128
193
0
195
305
0
-
0
0
126
-
-
0
416
302
-

E8 kvadrat
62-00. 40-15
62-15. 40-30
62-15. 40-30
62-15. 40-30
62-00. 40-15
62-15. 40-30
62-00. 40-45
62-15. 40-30
62-15. 40-45
62-15. 40-30
-          -
62-15. 40-30
62-15. 40-30
62-15. 40-45
-         -
62-15. 40-30
62-15. 40-30
61-45. 40-30
62-00. 40-45
-          -

20

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Göycə- Elenovka-
Bığlı H.Saraclı
Zeynalağalı
Rəhman kəndi
Çiçəkli

Sevan r-nu
lo
Aleksandrovka
1938 Noraşen
1935 Dzaxkunk

 

26
45
28
18

 

356
-
224
-

 

505
-
314
-

 

658

497
-

 

846

654
-

 

53
0
10
-

E8 kvadrat
62-30. 40-45
62-30. 40-45
62-30. 40-45
62-30. 40-45

 

Kəvər –Nor Bayazet
Ağqala
Ağzıbir
Ayrıvəng
Başkənd-Göyçə
Qızılcık
Hacı Muxan

Kamo r-nu

1991 Berdkunk
1945 Lçap
1991 Hayravan
1946 Geğarkunik
lo
1978 Dzovazard

 

65
-
65

108
-

 

191
380
326
191
-
437

 

253
557
451
243

610

 

424
755
708
339

1034

 

507
1065
896
349

719

 

202
295
17
194

195

 

62-45. 40-30
62-30. 40-30
62-45. 40-30
62-45. 40-30
62-30. 40-30
62-30. 40-30

 

 

Aşağı Qaranlıq

Alıçalı Y.
Alıçalı A.
Yanıx
Karvansaray
Mədinə
Siçanlı
Xartluq
Çamırlı

Martuni r-nu

1968 Ardzvanist
1968 Ardzvanist

lo

lo
lo
lo

 

99
10

-

-
-
-

 

371
-
194
-
208
-
144
244

 

505

245

296

162
329

 

838

361
341
429
499
260
491

 

921

730
441
752
532
282
632

 

205

0
0
61
0
0
0

E9 kvadrat

63-00. 40-15
63-30. 40-15
62-15. 39-45
62-15. 39-45
62-45. 40-15
62-45. 40-15
62-45. 40-00
63-15. 40-15

 

Basarkeçər
Ağkilisə
Ağyıxuş
Babacan
Basarkeçər

Vardenis r-nu
1968 Azad

1991 Ssapatax
1969 Vardenis

 

-
192
212
178

 

261
-
107
-

 

321

173

 

173

254
-

 

515

265
-

 

307
13
373
18

E8, E9 kv
63-30. 40-15
62-30. 40-30
63-00. 40-30
62-45. 40-15

22

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Qayabaşı
Qanlı All.
Qaraqoyun K.
Qaraqoyun B.
Qaraiman
Qızıl bulaq
Qızıl vənk
Qızıl xaraba-2
Qızıl xaraba-1
Qırx bulaq
Qoşa bulaq-1
Qoşa bulaq-2
Daşkənd
Dərə
Zərzibil
Zod
Inəkdağı
Yarpızlı
Kəsəmən
Kərkibaş
Göysu
Məzrə K.
Məzrə B.
Pəmbək Quşçu Də
Satanağac
Sarıyaqub
Subatan
Sultan Əli qışl.

 

1991 Geğamabak
1935 Qamışlı

1991 Norabak
1991 Kaxani
1991 Xaçaxbyur
1978 Magenis
1978 Axbradzor
1946 Dzovak
1935 Akunk
1991 Şatrçek
lo
1991 Hayrik
1991 Daranak
1991 Kut
1991 Sotk
1991 Tretuk
1967 Lcavan
1991 Arpunk
1941 Vanevan

1991 Pokr Masrik
1991 Mets Masrik

1991 Arequni
1991 Djağatsadzor
1991 Geğakar
1991 Kutakan

 

99
253
379
207
212
212
98

247
117

357

202
67

121
166

 

227
293

-

 

131
244

408
418
770
429
515
188

316

560

462
905
317
398
379
183

685
956
166
132
394
190
245

 

181
317

591
569
1020
469
717
136

419

816

653
1088
469
465
492
255

978
1379
237
214
416
263
348

 

219
445
253
505
1033
1349
735
917
215

596
262
816

963
1717
520
719
713
306
233
1658
1842
353
343
585
368
422

 

240
476

493
746
1653
812
1018
421

672
203
1389

841
1988
674
515
966
377
360
1373
1970
392
639
675
429
523

 

356
287
209
483
652
975
282
206
0
0
383
0
1230

800
1599
383
547
569
224
215
912
867
512
411
471
252
383

 

63-15. 40-45 63-15. 40-15
63-30. 40-15
63-30. 40-15
63-15. 40-15
63-15. 40-15
63-15. 40-15
63-00. 40-15
62-15. 40-15
63-15. 40-15
63-15. 40-15
63-15. 40-15
63-15. 40-15
63-00. 40-00
60-30. 40-15
63-30. 40-15
63-30. 40-15
63-15. 40-15
63-15. 40-30
63-15. 40-15
63-15. 40-30
63-15. 40-30
63-15. 40-30
63-00. 40-30
63-15. 40-30
63-15. 40-15
63-15. 40-15
63-30. 40-15

28

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Tatul qışlağı
Tüskülü
Hüseynqulu Ağalı
Şişqaya
Şorça A.
Şorça Y.

 

lo
1978 Lusakunk
1991 Şatvan
1991 Qukariç

 

148

251
164

 

-

638
592
411
123

 

-

760
905
524
158

 

-
440
778
1041
721
248

 

-
490
1207
1088
910
283

 

-
0
719
863
617
295

 

-
63-15. 40-15
63-30. 40-15
63-15. 40-30
63-30. 40-15
63-30. 40-15

 

 

Eçmiadzin -
Vağarşabad
Abdurrəhman
Ağavnatun
Ağcaqala
Ayarlı
Aralıx Kolanı
Aramlı-Haramlı
Vərməzyar
Qarğabazar
Qarxun Y.
Qarxun A.
Qrampa
Qulubəyli A.
Qulubəyli Y..
Kəmərli(Qəmərli)
Zeyvə Türki
Iskəndərabad
Yasaxlı
Kürəkəndli
Mirzə Hüseyin

 

Eçmiadzin r-nu
lo

1948 Dzakkalanc
1978 Lernamerdz
1978 Qriboyedov
               lo
1946 Arevaşad
1965 Haykaşen
1946 Crarad
1946 Araks
1978 Dziadzin
              lo
              lo
1946 Metsamor
1978 Taronik
              lo
1946 Lenugi
1978 Ferix
              lo

 

30
21
79
31
284
17
61
-
462
318
90
-
-
127
234
81
59
47
192

 

47
-
38
265
676
46
-
574
967
369
120
298
338
295
492
-
-
-
-

 

-
-
6
252
701
63
-
602
991
420
112
421
397
347
516
87
-
-
-

 

-
-
18
353
768
84
-
688
1153
568
160
518
197
414
550
113
-
470
-

 

-
-
-
361
887
102
-
618
1304
595
340
436
201
352
383
201
-
556
-

 

0
0
0
0
294
0
0
168
0
212
0
0
0
0
0
0
0
0
-

 

E8, E9 kv.
61-00. 41-30
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-30
61-30. 40-30
61-45. 40-15
62-00. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 00-15
-
61-45. 40-15
61-45. 40-15
-

 25

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Molla Dursun
Samağar
Toss
Türkmənli
Xаraba Kolanı
Xatunarx A.
Hacı Qara
Hacılar

 

1935 Şahumyan
1978 Geğakert
Doğs
1935 Abağa
lo
1978 Qay
1935 Aygeşad
1935 Mrkastan

 

75
80
48
64

208
27
61

 

124

249
262
236

 

112

 

134

330
360
324

18
144

 

154

420
510
360

 

220

 

185

534
535
516

 

218

 

18

0
8
167
0
0
0

 

61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
62-00. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15

 

Abaran
Babakişi
Damagirməz
Düzkənd
Kirəşli
Gözəldərə Türk

Aparan r-nu
1948 Bujakan
1967 Hovid
lo
lo
1946 Geğadzor

 

72

 

76
68

 

268
254
379
464
313

 

435
353
449
744
509

 

483
378
713
961
732

 

573
474
872
1196
849

 

4
0
0
135
0

E8 kv.
62-00. 40-30
62-15. 40-15
61-45. 40-15
62-00. 40-30
61-45. 40-15

 

Qurduqulu
Ağca arx
Armutlu
Assar
Bədəl(Molla B-l).
Iydəli
Kərimarx
Səfiabad
Xacə Yaralı
Xeyirbəyli
Hacı Bayram
Canfidə
Şahvarid

Hoktemberyan r-nu
1946 Arevik
1935 Danzut
lo
1946 Yeğeqnut
1935 Pşatavan
1935 Sovetakan
lo
lo
1967 Yervandaşad
1968 Bakaran

1968 Huşakert

 

129
72
92
-
113
311
49
85
301
332
283
59

 

508
178
110
300
562
1215
190
176
342
347
999
72

 

669
218
114
312
629
1357
145
207
379

1165
116

 

720
309
113
335
880
1700
203
236
414
815
1318
138

 

747
258
134
341
743
1747
234
212
414
815
1318
138

 

0
0
0
0
80
268
0
0
332
403
6
96

E9, D9 kv.
61-45. 40-15
61-30. 40-15
61-15. 40-15
61-45. 40-15
61-30. 40-15
61-30. 40-15
61-45. 40-15
61-30. 40-15
61-15. 40-15
61-15. 40-15
61-30. 40-15
61-15. 40-15

 

  25

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Əştərək
Avan
Aylanlı
Aylıxaraba
Əkərək
Angersak
Axis-Haxs
Aşirabad-Əşir
Qaracalar
Qaracörən
Qızıl Tamur
Qızılxaraba
Qoytul
Qoş
Qoşabulaq
Dığır
Yaqublu
Karvansaray
Kələşan
Kəlaşkənd
Kiçik kənd
Kotanlı
Kürdalı
Göl
Maqda
Nəzrivan
Orqov-Erqov

Aştarak r-nu

lo
lo
Akarak
lo
1949 Dzoran
lo
lo
1946 Aragyuq
1935 Vosgevaz
lo
lo

lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
1949 Lernarod
1991 Kazaravan
-

 

104
59

120

93

104
162
120

28
62

35

 

28
96
77
80

62
38
194
54

 

321
196

388
133
182
136
272
233

 

203
211
101

 

136
207
188
166
79
132
-
195
331
237

 

268
236

536
140
302
155
272
275

 

273
283
152

 

192
363
235
133
102
-
226
548
237

 

300
115

629
309
365
180
360
395

55
210
220
211

200
140
363
373
316
175
135
-
268
553
280

 

301
215
100
720
214
920
281
360
494

57
210
220
203
-
213
140
417
473
392
203
260
-
268
613
271

 

0
0
44
32
0
0
47
0
14

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
55
-
0
152
0

E8 kvadrat
62-00. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-15
61-45. 40-30
61-45. 40-30
62-15. 40-30
61-15. 40-30
62-00. 40-30
61-45. 40-30
62-00. 40-30
61-45. 40-30
61-45. 40-30
61-45. 40-30
62-00. 40-30
62-00. 40-00
62-00. 40-30
62-00. 40-30
62-00. 40-30
62-00. 40-30
61-45. 40-30
62-00. 40-30
62-00. 40-30
61-45. 40-30
61-45. 40-30
61-45. 40-30

26

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Parbi
Patrinc
Persi
Sağmosavan
Balış
Tğit
Təkiyə
Tuli Nəbi
Uşi
Uçan
Hamamlı
Cadqran

 

1949 Vosgehad
1949 Buraved

1970 Aruc

1949 Bazmaxbyur
1946 Saralanc

 

lo
1962 Nor-Geği

28
51
76

61
92
155
40
167
62
-
18

145
327
225
100
370
217
398
227
909
235
340
367

140
449
229
141

241
582
321
1105
264
353
413

177
526
323
220
452
410
725
379
1360
300
600
667

177
640
338
248
452
488
599
406
1359
300
611
807

93
0
0
65
0
0
227
0
33
0
151
80

61-45. 40-30
61-45. 40-30
61-45. 40-30
62-00. 40-30
61-30. 40-30
62-00. 40-30
61-45. 40-30
62-00. 40-30
62-00. 40-30
61-45. 40-30
62-00. 40-30
62-15. 40-00

 

Talin
Ağcaqala A..
Ağcaqala Y.
Aralıx
Aşnak
Baxçaçılıq
Başsız
Qarğaqovmaz Y.
Qarğaqovmaz A.
Quldərviş
Dian
Əhəngçi(Ağakiç
Irind
Yaşıl

Talin r-nu
1946 Bazmaberd N.
1946 Bazmaberd Y.
               lo
Eşnak
               lo
               lo
1946 Sasunaşen Y.
1946 Sasunaşen A.
1935 Vosketas

1978 Dzovasar

1946 Kakavadzor

 

53
70
16
62
-
12
49

 

32
-
29
18

 

398
354
172
363
82

265

190
216
160
179
235

 

502
408
162
464
93

356

243
242
257
322
227

 

513
306
193
477
101

394
235
327
272
313
239
255

 

315
406
193
677
101

394
235
327
272
313
239
255

 

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

D9 kv.
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30

61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30

 

25

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Məstərə
Mehriban
Pirmələk
Pirtikan
Talin Türk
Xaraba Əkərək
Şeyx Hacı

1965 Dalarik
1950 Katnaxbur
1935 Areq
1940 Dzoragyuğ
1978 Talin N.
1935 Ağarak
1935 Şğarçik

7
5

 

166
19

-
410
91
65
248
301
233

-
598

112
253
367
245

-
493
164
153
376
284
337

-
493
164
153
376
284
337

-
0
0
0
0
0
0

61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
61-30. 40-30
62-30. 40-30

 

Zəngibasar
Ağhamzalı
Ağcaqışlaq
Ağcaqışlaq
Azadaşen
Arbat
Qaraqışlaq
Qaratəpə
Qulucan
Donuzyeyən
Ilxı qoruğu
Yengicə
Göykümbət
Məmmədabad
Muxtarabad
Necili A.
Necili Y.
Reyhanlı
Rəncbər
Rəhimabad
Sarvanlar Ulya

Masis r-nu
1978 Marmaraşen
lo
1978 Gedapnya

 

1991 Hayanist
lo
lo
1991 Zorak
lo
1978 Norabats
1944 Geğanist
lo
lo
1978 Sayat Nova
1978 Nizami
lo

lo
1991 Sis

 

232

70

264
151
49

355

 

21

 

411
155
80

 

153

 

301

184

497
735
109

915
242
189
166
34

1183
540
277
179
197
970

 

273

138

538
751
32

1012
345
199
200
33

1147
654
308
230
113
1029

 

457
130
186

754
832
59
63
1131
215
75
252
72
66
1430
933
405
226
131
1465

 

740

220

780
1123
89
81
1068
375
90
280
121
81
1252
995
599
431
223
1910

 

207
0
102
36
356
850
0
59
518
0
0
174
19
0
627
379
133
389
0
404

E8, E9 kv.
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-30
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-00
62-00. 40-15

27

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Sarvanlar xar.
Sarcalar
Seyid kənd
Uluxanlı
Xaçaparax
Xərrətli
Hacı Elləz
Həbil kənd
Çarbax Y.
Çobankərə
Cəbəçili
Şinqavit Y.
Şöllü-Dəmirçi B.
Şöllü-Dəmirçi Y.
Şöllü Mehmandar
Kalinin qəs.

lo
lo
1935 Şurabad
1970 Masis
1991 Xaçpar
1978 Arevabuyr
1946 Masis qəs.
lo
lo
lo
1960 Crahovid
               lo
1978 Daşdavan
1991 Darbnik
1991 Hovdaşad
1991 Noramark

29
107
113
1737
326
183
445
85
31
951
135
31

338
406
-

48
359
345
2968
716
303
1095
183
201
2337
252

 

1370
1553
-

44
440
346
3062
753
245
1073
222

2487
254

 

1318
1432
-

95
638
410
3171
992
373
1079
256
347
2411
355
347

1432
1455
-

62
811
705
3200
1335
571
1149
376
386
3089
375
386

2216
1632
-

0
168
118
1781
759
136
680
75
264
0
131
264
601
453
966
-

62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
61-45. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-00. 40-15

 

 

Kotayk
Ağazor
Arzni-Ərzni
Artiz
Bozkosa
Qayaxaraba
Qaraqala-2
Qızqala
Quylu
Qurbağalı

Abovyan r-nu
1946 Katnaxbyur

 

lo
lo
1948 Sevaberd
1935 Astxaberd
lo
lo

 

 

27

 

23

 

14
96
221
99
-
403
149
164
118

 

15
197
267
141
-
510
210
226

 

16
216
292
154
106
759
297
334
203

 

-
300
480
225
174
860
345
396
415

 

0
0
74
0
0
60
169
81
0

E8 kv.
62-15. 40-30
62-15. 40-30
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-00. 40-15
62-15. 40-30
62-15. 40-15
62-15. 40-30
62-00. 40-15

25

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Daş Abdallar
Dəvəxarabası
Dəlləkli
Əkərək
Zar
Ketran
Kənkan
Kəmal
Kərpicli
Körpüqulağı
Güzəcik
Goxt Tatar
Göykilsə
Güllücə
Məngiz-Mənküs
Nursun
Oxçaberd
Tərəkəmələr
Tutiya
Üçtəpə
Çobangörükməz
Civriş

1935 Hatsavan
1935 Avat
1948 Dzovaşen
lo

1948 Gedameç
1978 Hədis
lo
1935 Geğadir
lo
lo
lo
1935 Kaputan
1978 Dzovak
lo

1935 Voxçaberd
lo
1948 Saranist

 

Crvej

 

 

89
27

39

129

40

 

60

73

36

52
161
20
114
490
16
548
295
14

100
38
293
273
316
373
180
32
280

24
43

112
305
317
153
1134
215
772
565
172

109
74
333
397
385
416
143
46
449

22
31

131
416
396
170
697
236
939
621
188
215
119
81
365
516
420
457
156
50
493
127
88
34

 

475
445

1337
352
1144
780
290
470
138
169
495
846
639
512
298
83
554
187
97

6
4
40
0
93
14
147
0
0
0
0
56
170
0
77
96
28
0
0
0
0
0

62-15. 40-15
62-15. 40-30
62-15. 40-30
62-00. 40-15
62-15. 40-30
62-15. 40-30
62-15. 40-30
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-30
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-30
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-00. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-30
62-15. 40-15

 

Qəmərli
Ağbaş Y.
Ayaslı
Alim Əhməd
Alıqrıx
Alpava

Artaşat r-nu
1949 Abovyan
1964 Aygestan
lo
1948 Blraşen
1967 Nşavan

 

43

 

97

 

91
55

110
97

 

89
55

175
121

 

132
21
990
202
186

 

173
32

253
305

 

89
0
373
46
51

E9 kv.
62-00. 40-15
62-00. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-45. 40-15

  27

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Arzalar
Bayburt
Başnalı
Becazlı
Bzovand Axund
Bitlicə
Qaraqoyunlu
Qaradağlı
Qarahəmzəli
Qafarlı
Qəmərli
Darğalı
Dvin
Dəllər B.
Doqquz
Imanşahlı
Yamancalı
Yappa
Yuva
Körpüqulacı
Gilanlar B.
Gilanlar K.
Gölaysor
Məsimli
Muğamlı
Novruzlu A.
Oğurbəyli

 

               lo

1949 Bağramyan
1945 Vostan
1945 Berdik
1945 Bartsravan
   lo
1967 Mrkavet
1946 Burastan
lo
1945 Artaşat
1957 Aygezard
Aşağı Dvin
1935 Dalar
1945 Kanaçut
1935 Mxçyan
1967 Dexdzud
lo
1950 Şahumyan
lo
Gilanlar
   lo

1949 Aygepad
1945 Muğam
   lo
1945 Berkanuş

 

96
30
102
137

72
128
55

167
125
51
46
127
31
44
-
33
129
143
-
62
62
243
7
87

 

143
85
22
210

355
331
168
515
563
22
99
115
159
17
214

186
143
146
96
24
360
388
115
104

 

183
56
19
254

474

228
435
668

 

124
178
12
199

161
200
194
167
333
357
383
158
113

 

201
68

322

432
496
244
540
870
29

 

191
7
272
55
12
215
212
183
366
448
373
231
124

 

284
71

385
198
439
481
301

835
29

 

182

240
104

470
389
198
604
549
811
243
107

 

140
7
11
195
85
246
115
165
0
272
0

4
97
0
66
0
1
174
186
45
304
276
28
205
25

 

62-15, 40-00
62-00, 40-15
62-00, 40-00
62-15, 40-15
62-00, 40-00
62-00, 40-15
62-00, 40-15
62-00, 40-00
62-00, 40-00
62-00, 40-00
62-00, 40-00
62-00, 40-15
62-00, 40-00
62-00, 40-15
62-00, 40-15
62-00, 40-15
62-00, 40-15
62-00, 40-00
62-15, 40-15
62-15, 40-15
62-15, 40-15
62-15, 40-15
62-15, 40-00
62-00, 40-15
62-15, 40-00
62 00, 40-00

27

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Sabunçu
Təpəbaşı Mehrab
Torpaxqala
Həsənli
Çatma
Çinaxanlı
Çikdamlı
Cənnətli
      Şiran

 

1978 Araksavan            lo
1949 Hnaberd
            lo
            lo
            lo
            lo
            lo
            lo

479
5
40

 

155
59

931

240
539
41
155
155
173

1050

268
503
57
533
161
189

1379

415
501
51
712
722
184
80

674

296
608
178
686
686
228
185

397

197
122
37
264
264
114
0

63-00. 40-00

62-15. 40-00
62-00. 40-15
62-15. 40-15
62-00. 40-00
62-00. 40-00
62-15. 40-15
62-00. 40-15

 

Vedi
Avşar
Ağaslı
Ağkilisə
Aliməhməd qışl.
Alımərdan
Alımamed
Armik Y.
Armik A.
Asni
Aşirzalad
Baxçacıq
Vedi B.
Vedi K.
Qaladibi
Qarabağlar A.
Qarabağlar Y.
Qaralar

    Ararat r-nu

lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo

 

lo
1978 Urtsadzor
lo
1978 Aralez
      

 

80

 

102

 

44

41

 

799
166

 

49

 

886
112
111
607
52

412
312
79

263
1743
639
155
756
135
443

 

1159
208
152
691
57

445
110
72

 

2110
599
221
936
175
387

 

1094
208
563

 

441

156
165

618
2387
960
242
1803
420
257

 

1107
211
574
1003
221

159

168

568
2464
976
399
1750
426
256

 

608
2
0
293
65
284
126
44
0
30
162
1254
373
189
663
84
297

E9 kv.
62-15. 40-00
62-00. 40-15
62-30. 40-15
62-15. 40-00
62-15. 40-00
62-15. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00

62-45. 40-00
62-15. 40-30
62-00. 40-00
62-30. 40-15
62-15. 40-00
62-15. 40-00
62-15. 40-00

 

 

Qaratorpaq
Qaraxaç
Qədirli
Daşlı
Daşnov
Dəvəli
Dəhnəz
Əlirzalar
Zimmi
İmirzik
İnqala
İpəkli
Yellicə
Yengicə
Yeranos
Ketuz
Küsüz
Goravan
Gölcığın
Məngük
Molla Əhməd
Sarıxanlı
Seyid Kotanlı
Taytan
Xaraba Kotanlı
Xəlisə

lo
1978 Lusaşoq
1968 Landjanist
1968 Daşdakar
lo
1935 Ararat
lo
1935 Cəngi
lo
lo
lo
lo
lo
1991 Sisavan
lo
lo
lo
1944 Yenikənd
lo
lo
lo
lo
lo
1978 Vanaşen
lo
1991 Noyakert

 

44
45
84

28

 

 

22
45
37

 

221
59

 

 

149

138
324
324
147

207
59
57
184
188

117
197
189
133
191
151
244
160
200
28
288
156
166
64
864

 

498
497
135

263
71
95
231
232

70
197
199
164
226
203
325
210
259
34
338
191
177
105
960

398
430
827
227

259
306
103
259
254

185
215
470
180
249
792
614
559
163
51
160
228
262
174
957

400
430
839
239

263
310
161
263
328

93
377
475
256

805
646

166
88
161
377
255
219
975

64
13
0
117
72
41
60
53
31
151
33
0
96
182
28
154
70
466
135
135
0
0
106
217
-
588

62-45. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-15. 40-00
62-30. 40-00
62-15. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-15
62-30. 40-00
62-30. 40-15
62-30. 40-00
62-00. 40-15
62-15. 40-15
62-00. 40-15
62-15. 40-15
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-15. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-00
62-15. 40-15
62-15. 40-00
62-15. 40-15
62-15. 40-15

 52

             2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Xnut-Hnut
Xosrov
Hand-And
Xaxs
Çanaxçı Y..
Cadqran
Camışbasan
Cəfərli Güngüt
Cığın Qaraqoyun
Cirmanis K.
Şahablı
Şəhriyar
Şidli
Şirazlı
Şıxlar
Şuqayib

lo
lo
lo
lo
1935 Hortun
lo
1935 Əzizkənd 
lo
lo
lo
1968 Şağap      
lo
1991 Yeğeqnavan
1991 Vosgetap 
1968 Lusarad   
lo

 

 

 

51

178
105

 

262

8

 

144
155
106
242
276
212
94
277
376
545
437

806
150
649

 

143
182
158
186
341
285
120
341
464
633
606

823
234
714
109

315
199
273
928
355
188
166
400
551
728
827

777
229
802
90

318
388
297

375
191
168
402
561
740
840

790
237
815
200

-
31
73
92
261
243
60
156
119
430
79
37
465
250
167
47

62-30. 40-00
62-30. 40-15
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-15. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-15. 40-15
62-30. 40-00
62-15. 40-15
62-15. 40-15
62-15. 40-15

 

Keşişkənd
Ağdərə
Ağkənd
Ağkilisə
Ayar
Aysası
Almalı
Alxanpəyəsi
Amağu
Ardaras
Arkyaz-Ərkəz
Bülbülolan

Yeğegnadzor r-nu
lo
1968 Ağncadzor
lo
lo
1991 Arates
lo
lo

lo
lo
lo

 

78
222

30

 

18
31
30
198
67

 

498
65

219
172
54
198
219
348
163

 

546
99

313
231
66
240
304
479
205

 

918
110

412
315
175
350
353
745
398

 

816
110

412
315
175
350
507

378

 

167
8

288
145
-
1318
151
50
-

E9 kv.
62-45. 40-00
62-45. 40-00
62-45. 40-00
63-00. 39-45
63-00. 40-00
62-45. 40-00
62-45. 40-00
62-45. 39-45
62-45. 40-00
63-00. 40-00
62-00. 40-00

 

27

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Vardenis
Qabaxlı
Qalasar
Qaraqaya
Qışlaq Abbas
Qovuşuq
Qozluca
Qoturvan
Qunbankəsilən
Qurdqulaq
Ertic
Ələyəz
Karavank
Kömürlü
Genalı
Güllüdüz A.
Güllüdüz Y.
Güneyvaz
Malişka
Moz
Novlar
Novlu
Sallı
Heşin
Horbateğ
Hors

lo

 

lo
1991 Yermon
lo
Gədikvəng
lo
1946 Boloraberd
lo
1991 Yeğekis
lo
lo
lo
1991 Vardahovid
lo
lo

lo
lo
lo

lo
lo

 

 

33

 

96
60

 

70
32
80

 

 

58
18

 

77
62
35
26

106
168
108
141
437
158
342
142
163
336
167
223
187
95
95
115

40

80
71
157
422
174
263
649

126
429
154
214

190
549
201
227
379
234
356
206
147
125
217

75

86
100
216
560
272
342
904

176
614
154
177
300
172
647
126
427
690

524
514
205
285
151

124

161
285
398
624
237
592
571

176
614
154
177
300
172
592
126
427
690

524
414
205
285
151

124

161
285
121
624
237
592
971

0
330
142
140
45
325
0
170
0
66
53
353
0
0
0
190
108
0

0
0
0
242
164
100
234

62-45. 40-00
63-00. 39-45
63-00. 40-00
63-00. 40-00
62-00. 39-30
63-00. 40-00
62-45. 40-00
63-00. 40-00
63-00. 39-45
63-00. 40-00
62-45. 39-45
63-00. 40-00
62-30. 40-00
62-30. 40-00
62-45. 40-00
63-00. 40-00
63-00. 40-00
63-00. 40-00
63-00. 39-45
63-30. 40-00
63-30. 40-00
62-30. 40-00
62-45. 40-00
63-45. 40-00
63-00. 40-00
62-45. 40-00

26

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Horstun
Çivə
Canı
Şahgəldi qışl.
Şorca

lo

lo
lo
lo

 

29

36

61
294
86
80
31

94
431
168
114
56

125
562
160
133
76

125
562
160

76

43
367
111
0
0

62-45 .40-00
62-45. 40-00
62-45. 40-00
62-45. 40-00
62-45. 39-45

 

 

Əzizbəyov
Ağçakənd
Arinc
Ağıllı
Axta
Bilək
Bulaxlar
Qabaxlı
Qayalı
Qaralar
Qısırxaraba
Qılınclı
Qndevaz
Daylaxlı Tatar
Dəmirçiler
Dərəkənd
Zeytə
Zirək
İstisu
İtqran
Kotanlı
Köçbək
Gabut

Vayk r-nu
lo
lo

 

lo
lo
lo
lo
lo
lo
lo

lo
lo
lo
1991 Zedea
lo
lo
1991 Nor-Aznaberd
1935 Karmraşen
1991 Uğedzor
1991 Kapuyt

 

177
11
187

 

40
49

 

 

 

67
43

157

25
35

 

106
129
23
290
244
68
201
130
84

52
98
87
82

224
169
114
257
256
226
116

 

139
152
39
304
234
92
270
174
101

68
127
184
68

261
218
117

392
312
113

 

213
264
36
458
536
130
235
240
108
105
97
218
50
96
105
580
394
211
490
611
425
140

 

312
264
36
458
536
132
235
240
108
152
115
210

96
105
580
394
114
535
611
425
140

 

0
171
0
119
0
69
108
0
0
0
0
54
0
0
0
228
545
215
127
351
365
181

E9, J9 kv.
63-15. 40-00
63-30. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-15. 40-00
63-15. 39-45
63-15. 40-00
63-30. 39-30
63-15. 39-45
63-15. 39-45
63-00. 39-45
63-15. 40-00
63-15. 40-00
63-00. 39-45
63-00. 40-00
63-00. 40-00
63-00. 40-00

27

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Gendərə
Gomur
Göy Abbas
Göyərçin
Gümüşxana
Leyliköçən
Martiros
Məmmərzə
Mərətüz
Oğbin
Nor
Söylən
Tarp
Terp
Her-Her
Çaykənd
Çıraqlı
Cağatay
Ceyranlı
Cermuk
Cul

lo
1991 Qomk
lo
lo
lo
lo

lo
lo
lo
           
1956 Əzizbəyov
            lo
1960 Saravan
Ger-Ger
1991 Gedik
            lo
            lo
            lo
yeni şəhər
1950 Artavan

 

27

20
35

95

32

18
58
96
96
213
78
-
30

 

117

152
285
132
48
145
139

67
166
104

 

192
243
645
110
21
70
91

708

217
293
165
92
136
153

52
220

 

86
215
656
78
20
86
84

899

503
365
223
60
360
384           
104
248
371

 

220
384
1014
129
41
94
123

1222

503
365
223
60
360
384

141
248
401

 

223
369
1114
129
41
94
123

1222

0
316
0
0
0
0
0
0
0
53

 

191
408
278
151
0
0
0

950

63-00. 40-00
62-45. 40-00
64-00. 40-00
63-00. 39-45
63-15. 39-45
63-15. 39-45
63-00. 39-45
63-15. 39-45
63-15. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-15. 39-45
63-15. 39-45
63-00. 40-00
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-00. 39-45
63-15. 40-00
63-15. 40-00
63-15. 39-45

 

Qafan
Avsarlı
Almalıx
Atqiz
Arxusti

 

Qafan rayonu
lo
lo
lo
lo

 

 

 

 

 

120

 

 

198
24

 

465
36
2

 

71
31
101

J9, J10 kv.
64-00. 39-15
64-00. 30-30
63-45. 39-15

 

25

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Acıbac
Acılı
Açaxlı
Babayaqublu
Baydaq
Baydaş
Baynakar
Barabatun
Baharlı
Baharlı
Burçalı
Qarabaş
Qaratqa
Qaraçimən
Qafan
Qovşud
Qomaran
Quşçulu
Daşbaş
Daşnov
Dəlləkli
Dovruz
İncivar
Yeməzli A.
Yeməzli Y.
Kavart
Katar
Kecalan

1991 Acabac

 

lo
lo
1991 Xordzor
lo
lo

lo
lo
lo

1991 Distmayer

1991 Kavçud

lo
lo
lo
lo

lo
lo
lo
lo
lo
Kaçaran

 

 

220
153

145
68

 

138
432

 

332
225

 

221

31

184
92

244

 

 

 

340

190
193
100

445
132
455

 

376

 

 

47
336
268
140
130
246
580
382

 

 

10

179

230
93
179

970
93

 

216

320
138
93

39
276
297
89
89
899
153
139

 

115
78
120
0
32
40
0
0
122
0
0
49
125
212
101
123
78
50
65
0
0
171
45
0
54
0
0
5

63-45. 39-30
64-45. 39-15
64-45. 39-15

64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15

63-00 .39-15
64-15. 39-15
64-15. 39-15
64-00. 39-15
64-45. 39-15
64-00. 39-15
64-45. 39-15
64-00. 39-15
64-45. 39-15
64-45. 39-45
63-45. 39-15
64-00. 39-45
64-15. 39-00
64-00. 39-30
64-00. 39-30
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15

28

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Kefaşen
Kirs
Kurut
Geğe
Girətağ Y.
Girətağ A.
Gərd
Gödəkli Y.
Gödəkli A.
Mahmudlu
Mollalı
Muçes Novruzlu
Müsəlləm
Oxçu
Oxtar A.
Pəyəhan
Pir Davudan
Pirili
Sançərəvaz
Seyidlər
Siznək
Sirkates
Sünik-Sünüklü
Tecadin
Turablı
Xələc-2

 

 

 

1991 Kard

 

1940 Çaykənd
lo
lo

 

 

1991 Geqavanq
lo
lo
lo
1935 Xdrants
lo

 

 

 

130

254
537

60

206
404
637

34
1122
338

223
258

178

 

 

308

 

 

970
666
289

 

596
270
303

1709
454

291
467

425

414
95

123
510

 

 

 

 

 

456
377

200
353

360
520

75

390
317

 

300

136
104
220
380
396
126
115
163
74
173
46
0
104
0
164
96
0
254
30
0
121
0
21
32
27
114

64-45. 39-30
64-15. 39-30
64-45. 39-30
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-45
64-00. 39-15
64-00. 39-30
64-15. 39-15
64-00. 39-45
63-00. 39-15
64-45. 39-15
64-40. 39-30
64-45. 39-15
64-00. 39-45
63-45. 39-15
63-45. 39-15
64-15. 39-30
64-00. 39-15
64-00. 39-15
61-00. 39-15

64-15. 39-15
64-00. 39-15

 

 

  1

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Çiriş
Çobanlı
Çullu
Cibili
Craxor
Şabadin Yeğnik
Şabadin Oxçu
Şəhərcik
Şirvanşahlı
Şotanlı

lo
lo
lo

lo
1991 Yeğeq
lo

lo
lo

 

 

 

96
110

18
261
582
371
68

 

 

85
90

317

395
125

 

 

156
110
160

275

180
98

95
49
69
77
34
213

425
0
49

64-00. 39-15
64-00. 39-30
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15
63-45. 39-00

64-00. 39-15
64-00. 39-15

 

Qarakilsə
Ağudi
Alışar
Aravus Ərəfsə
Aravis
Baharlı
Vağudi
Qıvrax
Qızılçığ
Darabas
Dəstəgerd
Dulus
Ərikli-2
Ərikli-1
Zabalzadur
İrimis
Gedatağ
Lor

  Sisyan r-nu
1991 Aqitu
lo
1968 Arevis

 

lo
lo

 

lo
lo
lo
lo
lo

lo

 

 

 

903
138
154
150
55
926
69
287
453

176
126
106
64
150

 

 

1345

440
270
-
395

450
440
510
-
126
150
143
270
415
455

 

1070
214
300
616
49
870

441
1128
450
-
214
325
120
616
415
414

 

496
135
225
0
0
436
111
292
1
434
0
0
0
0
0
0
0

J9 kv.
63-30. 39-45
63-30. 39-30
64-00. 39-15
64-00. 39-15
64-00. 39-15
63-45. 39-15
63-30. 39-30
63-30. 39-45
63-45. 39-30
63-30. 39-30
63-30. 39-30

63-30. 39-45
63-45. 39-30
63-45. 39-30
63-30. 39-30
63-30. 39-30

  53

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Məlikli
Murğuz
Pusək
Pulkənd
Sisyan
Sofulu
Urut-Rut
Hortagiz
Comartlı
Şamb
Şəki
Şıxlar
Şukər

lo

lo
lo
1940 Hatsavan

1968 Voratan

1991 Tanaat

 

1940 Qızıl Şəfəq
lo

 

 

209
138
332
122
633

211
495
244

657
306
218

282

 

193
850
970
435

410
495
1605
590
280

249
190
310
282
1300

409
770
405
440
1584
585

 

0
177
197
0
0
0
340
0
149
40
557
411
0

64-00. 39-15
63-30. 39-30
63-30. 39-30
63-30. 39-45
63-30. 39-30
63-30. 39-30
63-45. 39-30

63-30. 39-30
64-00. 40-00
63-30. 39-45
63-30. 39-35
63-30. 39-45

 

 

Gorus
Ağbulaq
Allar
Bağırbəyli
Bayandur
Binayeri
Qurdqulaq
Kosalar
Kürdlər
Paşaraçur
Şamsız
Şurnux

Gorus r-nu

lo
lo
1940 Vağatur
lo

lo
lo
lo
lo

 

 

 

 

869

68

144

 

 

836
803
108
54
358
123

22
117

 

 

409
166

55
215

186
104

 

88

0
0
0
0
0
0
124
52
123

J9 kv.
63-45. 40-00

64-00. 39-45
64-00. 39-45
64-00. 39-45
64-00. 39-45

63-45. 39-30
64-00. 39-30
64-00. 39-30
64-00. 39-30

  24

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Miğri-Mahri
Aqaraq
Aldərə
Amrakar
Gül (Arevik Nor)
Buğakar
Vartanadzor-1
Vartanadzor-2
Vahravar
Ernadzor
Lehvaz
Maralzəmi
Mehri
Merzigit
Mürk
Nüvədi
Tağəmir
Teğuq
Tey (Acılı)

Meğri r-nu
Yeni qəsəbə    
           
lo
               lo     
lo
lo

 

lo

 

Meğri
lo
lo
1994 Nonadzor
lo

lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

 

480
174

204
375

 

301

1083
129
199
174

 

1505

 

194
951
439
258

525

 

766
96
771
194

425

 

1987

 

96

1053

 

836

 

751
78
1072
225

 

 

11
490
67
135
41
0
243
64
219
171
98
17
29
0
526
51
78
81

J10 kv.
64-00. 39-00
64-00. 39-00

64-00. 39-00
64.00. 39-15
63-15. 39-15
63-15. 39-15
64-00. 39-00
64-00. 39-00
63-15. 39-00
63-15. 39-15
64-00. 39-00
63-45. 39-15
63-45. 39-15
64-00. 39-00
63-45. 39-15
64-00. 39 00
63-45. 39-15

 

BöyükQarakilisə Kirovakan
Arçüt
Vardanlı
Qarakilisə B.
Kilisə Y.
Kilisə A.
Mollaqışlaq
Xancığaz
Haydarlı
Hallavar

Quqark r-nu

 

Kirovakan

 

1978 Güllüdərə
1991 Aznavadzor

 

 

 

357

 

 

295
158
625

 

477

 

 

345
175
664

 

868
217

 

 

523

1062

 

759
786

 

167
650
461
1283

 

876
220
31
154
128
163
880
398
902

E8 kv.

62-00. 41-00
62-00. 41-00
62-00. 41-00
62-00. 41-00
62-00. 41-00
62-00. 41-00
62-00. 41-00
62-00. 41-00
62-00. 41-00

  27

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Hamamlı
Ağbulaq
Qızıl Örən
Qursalı
Saral

Spitak r-nu
lo
1946 Şenavan

 

 

168

 

165
445
539

 

198
212
545
654

 

500
250
824
951

 

273
999
1111

 

0
140
1033
978

E8 kv.
62-45,41-00
62-00,41-00
62-00,41-00
62-00,41-00

 

 

Qaraisa-Kalinino
Qaraqala Y.
Qara İsa
Qızıldaş
Dəmirçilər
Evli
İlməzli
Sarıyar
Soyuqbulaq
Cücəkənd
Şağarda

Taşir r-nu
1991 Noramut
1991 Meqvahovid
1991 Aruni
1991 Hoğavan
1991 Dzoramut

1991 Apaven
1991 Pakaxbur
1935 Qızıl Şəfəq

 

 

 

 

183

 

 

212

159
205

 

205

135
420
100
295
105
230
210

 

 

265

265
105
127
469
97
125
468

 

 

437
196
437
144
383
565
181
422
623
24

E7 kv.
61-45,41-15
61-45,41-15
62-00,41-15
61-45,41-15
61-45,41-15
62-30,41-30
62-00,41-15
61-45,41-15
61-45,41-15
62-00,41-15

 

Alaverdi
Alaverdi
Ayrum B.
Ayrum K.
Axtala
Axtala A.
Axtala Y.
Körpülü A.
Şamlıq

Tumanyan r-nu

 

 

yeni şəhər

lo

 

 

 

 

 

390

 

 

381

 

273
391
154
-
10
119
319
166

E7 kv.
62-15,41-15
62-15,41-15
62-15,41-15
62-15,41-15
62-15,41-15
62-15,41-15
62-30,41-15
62-30,41-15

  22

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Barana
Ayrum
Körpülü Y.
Ləmbəli

Noyemberyan r-nu
Yeni qəsəbə

1972 Baqradaşen

 

 

 

 

 

 

 

440
400

 

427
493

 

630
198

E7 kv.

62-30,41-15
62-15,41-15

 

Karvansara
Ağkilisə
Adatəpə
Dəlican
Göyərçin
Mürteyil
Polad Ayruyum
Salah
Haqqıxlı

İcevan r-nu
Cermanavan
lo
Dilican şəh.
lo
1991 Geqatab
1991 Haçardzan
1991 Akavnavan
1991 Hovk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

657
39
463

 

 

 

381
64

 

166
16

205
161
452
112
412

E8 kv.
62-30 40-45

62-30,40-45
62-30,40-45
62-30,40-45
62-30,41-15
62-45,40-45
62-30,40-00

 

Çəmbərək
Ağbulaq
Ada təpə
Alaçıqqaya
Ardanış
Bəriabad
Qaraqaya
Əmirxeyir
Yanıxpəyə
Gölkənd
Nadejdino
Toxluca
Çaykənd
Çivixli
Cil

Krasnoselsk r-nu
1991 Axpyurak
lo

 

1991 Barapet
1991 Dzoravank
1991 Kalavan
1991 Antarameq
1991 Ayqut
1935 Şorca
1991 Draxtiq
1991 Dirabak
-           -

 

 

119

 

 

 

296

-
265

 

422
129

389

 

 

 

466

-
289

 

575

 

602

 

 

 

681

-
587

 

940

 

1000

228

 

885

1193
409
-
975

 

1134

166
1209

265

 

1866

1373
677
-
1035

 

1392
0
119
1246
109
205
250
197
1279
42
1723
662
132
1041

E8 kv.
62-45,40-45
62-45,40-30
62-30,41-45
63-00,40-30
62-45,40-45
63-00,41-00
62-15,40-45
62-30,40-45
62-45,40-45
62-45,40-45
62-45,40-45
62-45,40-45
62-30,40-45
63-45,40-30

 

  25

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

Ağbaba
Amasiya
Baytar
Balıxlı
Baxçalı
Bozqala
Qarabulaq
Qaranamaz
Qaraçanta
Qızıldaş
Qızılkilisə
Qonçalı
Quzukənd
Daşkörpü
Düzkənd
Elləroyucu
İbiş
İlanlı
Göllü
Güllübulaq
Güllücə

Amasiya r-nu

1991 Hovtun
1991 Dzoraket
lo
lo
1991 Jağik
1991 Ağvorik
1991 Areqnadem
lo
lo
1991 Zarimat
1995 Xozikənd

1991 Alvar
1935 Ellər
1991 Dayrik
1991 Aravet
1991 Ardenis

 

 

 

274

205
162

185
285
348
394
210
253
222
246
348
232
288
137
204
673
193

 

502

372
277
139
295
459
665
547
230
330
372
396
638
286
460
250
313
1020
324

 

564

474
236
159
382
541
729
147
339
531
455
431
722
437
568
453
403
1137
378

 

237

171
0
94
0
475
692
0
162
0
474
283
468
294
280
201
394
1268
576

D7-D8 kv.
61-15. 41-00
61-15. 41-00
61-15. 41-15
61-00. 41-15
60-30. 40-45
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-00
61-15. 41-00
61-00. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-00
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-00
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-00
61-15. 41-15

  37

             2

           3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Mağaracıq
Mumuxan
Musluxlu
Oxçoğlu
Öksüz
Ördəkli
Seldağılan
Sınıx
Söyüdlü
Sultanabad
Təzəkənd
Təpəgöy B.
Təpəgöy K.
Xançallı
Çaxmax
Çivinli
Şiştəpə

 

lo
lo
1991 Vaxçi
1991 Darik
lo
lo
lo
lo
1935 Şurabad
lo

lo
lo
1991 Kamxut
1991 Yeğnacur
lo

 

 

 

309
127
150
551
62
253
231
130
73
171
129
199
164
178
222

132

           
480
144
253
854
138
330
418
104
80
262
154
278
140
290
360      
151

 

539
229
317
980
176
531
414
201
158
384
253
357
209
392
406

253

 

490
2
0
893
270
0
0
0
0
257
0
174
170
145
89
324
0

 

60-45. 40-45
61-15. 41-00
61-15. 41-15
61-05. 41-00
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-00
61-00. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-45
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-15. 41-15
61-00. 41-15
61-15. 41-10

 

 
©west-land.az | Web-master: Rufat Abdurahmanov | Əlagə: Şəlalə Həsənova